DONORS 2016

Kedar  Bhagat ji                                        Nahar ka vas              Baratpur
Dalvir Singh                                               Marholi                      Bharatpur
Smt. Meera devi                                        Rarah                        Bharatpur
Dr. Phool Singh Bagenia                            Golpura                       Bharatpur
Tej Singh Bagenia                                      Golpura                     Bharatpur
Prem Singh                                                Golpura                     Bharatpur
Babu Ram                                                jahangirpur                 Bharatpur
kirori Singh                                              Farason                      Bharatpur
Smt. Radha                                              Vargpur                      Bharatpur
Smt. Vidya                                               Varahpur                    Bharatpur
lal singh kuntal                                           Sevala                       Bharatpur
Suresh Singh                                             varakhur                    Bharatpur
Mahendra Singh Dagur                             kheep ka pura            Hindon
Ramadhar                                                kheep ka pura            Hindon
Raghuraj Singh                                         Jat ki sarai                 Hindon
Suresh Singh                                            Jat ki sarai                 Hindon
Kinduri Singh Benival                               Jat ki sarai                 Hindon
Bijendra Singh Beniwal                             Jat ki sarai                 Hindon

Shiv Charan Singh                                    Dhahara                    Hindon
Raman Singh Koli                                    kheep ka pura            Hindon
Tej Singh                                                 Maloni                        Bharatpur
 Prem Singh                                             Pengor                       Bharatpur
Kavita                                                     malviy nagar               Jaipur
Kartar Singh Dagur                                 Jat Nagla                    Hindon
Chandra Bos Dagur                                Roop Colony              Hindon
Atar Singh                                              Jay choli                      Bharatpur
Prem Singh Beniwal                                Jat ki Sarai                  Hindon
Brijesh Singh                                           Dudheri                      Alawar
Harish Chandra Khandelwal                    Son                            Mathura
Suresh Singh Dagur                                 Kheep ka pura            Hindon
Munna Mahawar                                     Rara Shahpur              Karauli
Bhura Singh Dagur                                  kheep ka pura             Hindon
Rajendra Singh Dagur                             Kheep ka pura             Hindon
Fateh Singh Prajapati                              Ahoo gate deeg             Bharatpur
Shyamvir Singh                                       dhantoli                         Aligarh
Moradhwaj Pahalwan                              Chinayata                    Karauli
Bijendra Singh Pappu                              Nagla Natthu               Hatharas
Dataram Singh                                         Thoon                          Bharatpur
Hari Singh Solanki                                    Midhakur                    Agra
Kuldip Singh                                            Manoli kalan                Bharatpur
Jadvir Singh                                             Nagla Natthu               Hatharas
Omvir Singh                                             Nagla Sakat singh        Hatharas
Arjun Singh                                             Par                               Bharatpur
Vijaypal Singh                                          Pali                              Agra
Achal Singh                                             Karahara                       Agra
Bijendra Singh Chaudhary                       jaipur house                    Agra
Sahukar Singh                                         Nagar                            Agra
Keshav Singh                                          Eti  Dabara                    Gwaliour
Beeram Singh                                          Kheep ka pura               Hindon
Khubi Ram Sogarwar                              Sogar                             Bharatpur
Dr. H.N. Singh                                         D.S.College                   Aligarh
Dr. M. Firoz Khan                                   Dodpur                          Aligarh
Dr. Sanjay Kumar                                    Iglas                               Aligarh
Dr. Indira Agrawal                                    Ram bag                        Aligarh
Dr. Shashi kumari                                     Ramghat Road                Aligarh
Smt. Manju Singh                                     Iglas                              Aligarh
Mukesh kumar Sharma                             Iglas                              Aligarh
Raj kumar Singh                                       Iglas                              Aligarh
Devendra Singh                                        Iglas                              Aligarh
Omvir Singh                                             Iglas                              Aligarh
Anil Kumar Bansal                                    Iglas                              Aligarh
Satyabhan Singh                                       Iglas                              Aligarh
Sundar Singh Atri                                     Iglas                              Aligarh
Satyendra Singh                                       Iglas                              Aligarh
Rajvir Singh                                             Iglas                              Aligarh
Mukesh Kumar                                        Iglas                              Aligarh
Anil Kumar Singh                                     Iglas                              Aligarh
Smt. Poonam Singh                                  Iglas                              Aligarh
Dr. Harish Chahar                                    Iglas                              Aligarh1 comment: